Quad tuners, straight from the UK. Wat vond ik ze lelijk toen ik jong was!